Hiệp hội Hoa Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp đến từ Israel 2018

Hiệp hội Hoa Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp đến từ Israel 2018.

Các Doanh nghiệp đến từ Israel chủ yếu cung cấp giống hoa, thiết bị nông nghiệp: hệ thống tưới, nhà kính, công nghệ bảo quản sau thu hoạch...