Hiệp hội Hoa Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp Hàn Quốc 2018

Hiệp hội Hoa Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp Hàn Quốc 2018

Hiệp hội Hoa Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp Hàn Quốc 2018.

Các Doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc giới thiệu các sản phẩm thuốc sinh học, trừ nấm, tuyến trùng, trên rau hoa và dâu tây. Ngoài ra còn giới thiệu các sản phẩm thiết bị nông nghiệp...