Hiệp hội Hoa Đà Lạt tham quan Công ty TNHH Florian

TRANG TRẠI HOA CÔNG TY TNHH FLORIAN

Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp với Chi cục Đo lường Lâm Đồng khảo sát hiện trường các trang trại thành viên của Hiệp hội để thực hiện công cụ cải tiến chất lượng 5S!
ĐOÀN ĐÃ THAM QUAN TRANG TRẠI HOA CÔNG TY TNHH FLORIAN (chuyên cung cấp giống hoa Nhật và xuất khẩu hoa cắt cành Cúc, Cẩm chướng)