Hiệp hội Hoa Đà Lạt tham quan Trang trại Hoa Lan Doly

TRANG TRẠI HOA LAN DOLY

Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp với Chi cục Đo lường Lâm Đồng khảo sát hiện trường các trang trại thành viên của Hiệp hội để thực hiện công cụ cải tiến chất lượng 5S!
ĐOÀN ĐÃ THAM QUAN TRANG TRẠI HOA LAN DOLY

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và ngoài trời