Thư mời dự đại hội hiệp hội hoa lần thứ VI

Giấy mời tham dự Đại hội Hiệp Hội hoa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025

THÔNG BÁO
Kính gửi các anh chị hội viên!
Thực hiện Điều lệ Hiệp hội Hoa Đà Lạt (sửa đổi) đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/04/2011.
Nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Hiệp hội hoa Đà Lạt đến nay đã kết thúc theo Điều lệ.
Hiệp hội tiến hành:
Đại hội Hiệp hội Hoa Đà Lạt khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025
Thời gian: vào  lúc 13h30’ ngày 10/04/2021
Địa điểm: tại hội trường – UBND Thành phố Đà Lạt số 02 Trần Nhân Tông, Phường 08, Thành phố Đà Lạt
Hiệp hội trân trọng kính mời tất cả hội viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt tham dự Đại hội Hiệp hội Hoa Đà Lạt khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025
(Giấy mời sẽ được gửi theo đường bưu điện đến hội viên)
Văn phòng Hiệp hội gửi các báo cáo dự thảo tại Đại hội để hội viên nghiên cứu (đặc biệt là Điều lệ Hiệp hội sửa đổi) và thống nhất trong Đại hội ạ.
Một lần nửa kính mong tất cả các hội viên tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng cảm ơn.