Công ty TNHH MTV TMDV Hoa Tươi Hoàng Long - Shop hoa tươi

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Cái Răng, Cần Thơ
Số điện thoại: 01255675678
Website: https://www.facebook.com/HoatuoiHoangLong/
Email: ngonhulonghcm@gmail.com
Giám đốc: Ngô Như Long
Khu vực: Cần Thơ
Chuyên sản phẩm: Shop hoa

Thông tin sản phẩm

Cắt cành các loại và hoa chậu