Công ty TNHH Hoa Lan Toda

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Số 292E Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp.HCM
Số điện thoại: 0913251879
Website: www.hoalantoda.vn
Email: hoalantoda@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Quốc Bảo Huy
Khu vực: HCM
Chuyên sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Lan hồ điệp