Công ty TNHH Dalat Hasfarm

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Số 450 Nguyên Tử Lực, P.8, Tp. Đà Lạt
Số điện thoại: 02633552230
Website: http://www.agrivina.com/
Email: baovannguyen56@gmail.com
Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Bảo
Khu vực: Đà Lạt
Chuyên sản phẩm: Cúc

Thông tin sản phẩm

- Cty thành lập năm 1994 - Sản phẩm: sản xuất, phân phối ngọn giống, hoa cắt cành và hoa chậu ở thị trường trong nước và xuất khẩu - Diện tích: 320 ha - Sản lượng: 142.000.000 cành hoa/năm 3.700.000 chậu hoa/năm 155.000.000 ngọn giống/năm