Công ty TNHH Lưới Công Trình

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: 286 Bình Lợi, P13, Q Bình Thạnh, HCM
Số điện thoại: 0909074649
Website: www.luoicongtrinh.com
Email: tpkd-hcm@luoicongtrinh.com
TP: Trần Huy Hoàng
Khu vực: HCM
Chuyên sản phẩm: Vật tư NN

Thông tin sản phẩm

- Cung cấp lưới xây dựng, lưới nông nghiệp, thi công sân tập golf


Sản phẩm của công ty


Xem tất cả sản phẩm của công ty