Công ty CP Bảo Nông Thịnh

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: 251 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 02633554504
Website: http://baonongthinh.com/
Email: baonongthinhdalat@gmail.com
Giám đốc: Lê Nguyễn Hồng Lĩnh
Khu vực: Đà Lạt
Chuyên sản phẩm: Vật tư NN

Thông tin sản phẩm

- Cty thành lập 2008 - Phụ kiện tưới của Tây Ban Nha (AZUD), Israel (Metzerplas) - Màng nilon của Israel - Các thiết bị khác