Công ty TNHH Dalat Evergreen

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng
Số điện thoại: 982880260
Website: http://www.thongtincongty.com/company/192ec2f3d-cong-ty-tnhh-dalat-evergreen/
Email: quockhoavo@gmail.com
Giám đốc: Võ Quốc Khoa
Khu vực: Đơn Dương
Chuyên sản phẩm: Cúc

Thông tin sản phẩm

- Công ty thành lập: 2016 - Sản phẩm chính: Hoa cắt cành Cúc xuất khẩu - Diện tích sản xuất hoa: 10 hecta - Sản lượng: 4,5 triệu cây/năm