Công ty TNHH Hoa Chi An

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Thái Phiên, Đà Lạt
Số điện thoại: 0933822382
Website:
Email: quochung@hoachian.vn
Giám đốc: Hồ Vũ Quốc Hùng
Khu vực: Đà Lạt
Chuyên sản phẩm: Giống

Thông tin sản phẩm

- Cung cấp các loại củ giống hoa lily, xuất khẩu hoa cắt cành lily - Sản lượng 30 triệu củ giống/năm - Diện tích: 2,5 heta - Sản lượng: 2 triệu cành lily/năm