Công ty TNHH TM - DV Trường Hoàng

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: 43/10 Lê Văn Tám, Kp 6, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Số điện thoại: 0987756694
Website: http://www.truonghoang.com.vn/
Email: flowers@truonghoang.com.vn
P.Giám đốc: Trần Đức Anh
Khu vực: Đức Trọng
Chuyên sản phẩm: Hồ điệp

Thông tin sản phẩm

- SX Chanh dây, Lan hồ điệp - Diện tích sx Lily 10 heta - Diện tích sx hoa Lan Hồ điệp 5 hecta - Sản lượng: 5 triệu cành lily/năm; 3 triệu cành Hồ Điệp/năm