CN Cty CP Công Nghệ Tưới Khang Thịnh

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp, Hiệp An, Đức Trọng
Số điện thoại: 0979180081
Website: http://irritech.vn/vi-vn/trang-chu.aspx
Email: lthanhha2905@gmail.com
Giám đốc: Đào Thế Long
Khu vực: Đức Trọng
Chuyên sản phẩm: Vật tư NN

Thông tin sản phẩm

- Nhà phân phối độc quyền thiết bị tưới và nhà kính Netafim tại VN