Hiệp hội Hoa Đà Lạt tham quan Công ty TNHH CNSH F1 (Biotech)

CÔNG TY TNHH CNSH F1 (Biotech)

Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp với Chi cục Đo lường Lâm Đồng khảo sát hiện trường các trang trại thành viên của Hiệp hội để thực hiện công cụ cải tiến chất lượng 5S!
ĐOÀN ĐÃ THAM QUAN CÔNG TY TNHH CNSH F1 (Biotech) chuyên cung cấp giống hoa salem, đồng tiền... và xuất khẩu giống hoa.