Trung Tâm Nông Nghiệp CNC EGREEN (Elcom)

THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: VPDD: 159 Phan Chu Trinh, Tp Đà Lạt
Số điện thoại: 0918665796
Website: https://egreen.com.vn/
Email: tamvdh@elcom.com.vn suongltt@elcom.com.vn
Giám đốc: Phạm Văn Thủy
Khu vực: Đà Lạt
Chuyên sản phẩm: Vật tư NN

Thông tin sản phẩm

- Cung cấp nhà kính, vật tư nông nghiệp - Giải pháp trọn gói cho NN NCN


Sản phẩm của công ty


Xem tất cả sản phẩm của công ty